top of page

Vårt tilbud:

Vi håper å komme i kontakt med en fysioterapeut som kan være med å tilby terapiriding, men foreløpig kan vi desverre kun tilby handikapriding.

Tone har tatt kursene "Handikapleder 1, 2 og 3", "Trening av terapihest", og "Grøn omsorg-tilbud" i regi av Hest og Helse. I tillegg har ho lang erfaring med handikapriding med bla. ei jente med leddgikt, en autist, multihandikappa barn og voksne, adhd og rusmisbrukere.​HISTORIKK:

Hippokrates anbefalte riding som terapi for ulike lidelser, og Voltaire skal ha sagt at medisinens kunst består i å more pasienten mens naturen leger sykdommen. Riding er en fin medisin!

I 1953 startet fysioterapeut Elsebeth Bødtker "Ponnistallen for funksjonshemmede barn og unge", den første rideskolen i verden som drev med fysikalsk behandling! Ho klarte og å få Rikstrygdeverket til å yte støtte etter at de fikk se resultatene ho oppnådde. No er det England, USA og Tyskland som har kommet lengst med terapiridningen. Det forskes nå på hvorfor hesten gir så gode resultat ved så mange forskjellige lidelser.
Den tredimensjonale bevegelsen til hesteryggen tilsvarer de bevegelsene som bekkenet gjør under normal gange og løping, slik at pasienter med forstyrrelser i nedre del av rygg og i hoften, får en trening og en funksjon i kroppen som ellers ikke er mulig.
Bevegelsene til hesten bombarderer også hjernen med impulser og tvinger hjernen til å ta i bruk deler som er passive. Derfor gir riding og gode resultat ved problem med konsentrasjon, motorikk o.l..


Ridning er en idrett som de aller fleste funksjonshemmede kan delta i, og berører mange sentrale områder i et menneske på en gang. Riding trener balanse, koordinasjon, styrke, kondisjon, løsner stiv muskulatur, demper spasmer (opp til 8 timers virkning!), gir mestringsglede og føling av frihet ved å kunne bevege seg ut i naturen med hestens ben!Ridning har gitt gode resultat ved lidelser som:
¤ cerebral parese
¤ multippel sklerose
¤ hemiplegi
¤ poliomyelitt
¤ muskeldystrofi
¤ div. ledd lidelser
¤ coxarthrose
¤ lumbago
¤ lette scolioser
¤ ampurterte
¤ epilepsi
¤ svaksynte og blinde
¤ sosial angst o.l.
¤ psykisk utviklingshemmede
¤ ADHD
¤ og mange andre.........Spør legen, fysioterapeuten eller psykologen din om ridning kan være godt for deg. Det beste resultatet får vi når vi samarbeider om treningsopplegget!

FORSKJELLEN MELLOM TERAPI- OG HANDIKAPRIDING:

Terapiriding foregår i samarbeid med en kvalifisert fysioterapeut, dvs. en fysioterapeut som har bestått hestekunnskapseksamen. Terapiriding blir som regel dekket av trygdekontoret.

Handikapriding foregår i samarbeid med en vanlig fysioterapeut, lege, psykolog, barnevern, sosialkontor, eller privat. Utgiftene bli i noen tilfeller dekket av sosialkontor og barnevern, men ofte må deltagerne betale dette selv.

bottom of page