Vår måte å takle korona "dugnaden" på:

Pga. korona viruset og Folkehelse instituttet sine retningslinjer, måtte vi stenge for all aktivitet fom. 12. mars 2020. Siden viruset er helt nytt, og forskerne ikke blir enige om hvordan det fungerer, valgte vi å åpne gradvis. Først da fhi mente at det var ok å åpne igjen, planla vi åpningen i 4 faser.

 

Fase 1: var å åpne rideskolen delvis mandag 20. april, for de elevene som klarte å stramme salgjord, stille stigbøyler og ri selv. De ble da fordelt på grupper med maks 4 deltagere iht. fhi sine restriksjoner.

 

Fase 2 A: startet da fhi kom med nye retningslinjer, da åpnet vi resten av rideskolen for de elevene som har foreldre eller andre familie medlemmer som kunne hjelpe dem. Nå ble kursene satt sammen igjen til slik de var før korona kom. Det er, forståelig nok, ikke alle som kan starte pga. at de eller familiemedlemmer er i risiko gruppen. De elevene mister ikke plassen sin i rideskolen nå, vi holder plassene ledig frem til uke 34. Samtidig åpnet vi lørdagstimene for de som går på rideskolen, og de som hadde klippekort før korona viruset kom.

Fase 2 B: nå åpnet vi også lørdagstimene for andre elever, men vi prøver å holde timene adskilt slik at de faste og de andre ikke rir på samme timer. Alt utstyr og kontaktflater desinfiseres mellom hver time.

Vi trodde at vi måtte forandre på rideleirene også, for ut fra det fhi mente var trygt den 15. mai, måtte vi redusere på antall elever som får overnatte, og vi måtte holde 1 m. avstand hele leiren. Heldigvis kom det nye restriksjoner 15. juni, så vi slapp å servere frokost og lunsj i ridehuset, og elevene slapp å tenke på avstand :) Vi ba alle fylle ut et egenmeldings skjema, for å ha oversikt over hvem som kan utgjøre en smittefare. I tillegg desinfiserer vi alle kontaktflater i huset etter lunsj og etter at alle har lagt seg om kvelden, og vi har skrevet dagbok for hver leir for å ha oversikt over om noen har hatt symptomer på korona mens de var her. De som hadde allergi, hadde med seg lege erklæring på det.

Fase 3: er å åpne lørdagene for alle som ønsker å ha ridetimer lørdager. Om ikke smitte faren øker i samfunnet de neste ukene, kan alle få mulighet til å delta på ridetimer fom. 30. mai 2020.

Fase 4: gjelder fom. uke 34, 2020. Nå håper vi at vi har så gode rutiner, og at smittefaren holder seg så lav, at vi kan åpne helt igjen. Dessverre gjelder fremdeles 1 m. regelen, så vi kan ikke hjelpe de som trenger tett oppfølging. Så de minste på ha med en egen hjelper når de rir.

 

Uke 1 og 2 i 2021 måtte vi stenge igjen, da smitten var forventet å øke betraktelig etter juleferien! Vi fikk åpne igjen uke 3, men vi valgte å ikke åpne lørdagstimene for de som ikke er faste elever hos oss. Dette for å ha en best mulig kontroll på ev. smitte som kan komme. Vi vil ikke åpne for alle igjen, før smitten er så lav at samfunnet i Fredrikstad kommune åpner helt igjen.

16. mars - 25. april 2021, ble restriksjonene strengere igjen pga ny smitteøkning av det britiske-, afrikanske- og brasilianske muterte viruset. Vi får i denne perioden kun lov til å gi de under 20 år, og kun de som bor i Fredrikstad Kommune, mulighet til å ri hos oss om vi holder all aktivitet utendørs. Påskeleiren ble derfor byttet ut med dagkurs, og vanlige ridetimer på kveldstid. Rideskolen arrangeres i denne perioden uten stell, samme med lørdagstimene. Vi steller nå hestene og leverer de ferdig påsalet til eleven utenfor stallen. Alle timene avsluttes også ved stallen. Vi anbefaler 3 meter avstand mellom alle, unntatt de som er egen kohort.

28. mai 2021, var smitten endelig så lav at vi fikk åpne for alle igjen :) I Fredrikstad ligger smitten nå stabilt på 1 - 2 smittede pr. dag. Våre regler er fra nå:

 • Alle fra 12 år og oppover må bruke munnbind i stallen, selv om det nå ikke er påbudt ellers i samfunnet.

 • Vi har ikke lov til å ha nærkontakt til dere når dere er på kurset, minst 1 m regelen fra Helsedirektoratet gjelder oss instruktører fremdeles.

 • Med det nye viruset, bør vi holde større avstand. Dere som klarer å stelle og sale på selv, får stelle selv. Men må kun bevege dere i den boksen hesten står i, ikke gå bort til de andre. De som ikke klarer å stelle selv, skal ha med foreldre eller andre som kan hjelpe. VOKSNE FÅR NÅ KOMME INN I STALLEN

 • Ingen får ha hestene på stallgangen med mindre det er helt nødvendig (Beauty og Tj).

 • Trenger dere hjelp med å stille stigbøyler, stramme salgjord, bli leid o.l. på ridebanen, må deres foreldre eller andre som er med dere, hjelpe dere inne på banen.

 • Alle må være friske, også de du bor sammen med! Du kan ha med smitte selv om du ikke har symptomer...

 • Dere må møte med rene klær og utstyr.

 • Ber om at dere tar antibakk på hendene når dere kommer, det står utenfor stallens inngang. Før dere reiser hjem igjen, bør dere vaske hendene før dere tar på antibakk, da antibakken ikke virker godt nok om dere er skitne på hendene.

 • Instruktøren legger alt utstyr klart på utsiden av boksene, og når timene er ferdig, legger dere alt utstyr utenfor boksene slik at instruktøren kan desinfisere og henge det på plass. Dere skal ikke gå inn på salrommet, unntak er forryttere som har egne skap der.

 • Hesten kan også være en smittespreder, så anbefaler at dere ikke tar på hestene mer enn nødvendig (ikke klemme på de o.l., men klappe de for å belønne er lov).

 • I ridehuset/banen må dere også hele tiden holde minst 3 meters avstand til hverandre og instruktøren.

 • Må dere bruke toalettet, så er det kun det som er i ridehuset som er tilgjengelig for dere. Privat stallen er stengt for alle andre enn de som har hest der. Husk da å vaske hendene godt etterpå, og ta gjerne klorin på de kontaktflatene du har vert borti på toalettet.

 • Foreldre og andre som MÅ være med dere, får nå være i ridehuset eller ved utebanen, om de er helt friske, men MAKS 1 person pr. elev. Ber om at de ikke tar på steder de ikke har behov for å ta på, og at de holder avstand til hverandre.

 • Vi som jobber i stallen, desinfiserer alle kontaktflater hver kveld når kveldsforingen er ferdig.

Pga korona viruset, må vi dessverre gå bort ifra tilbudet om å la dere ta igjen timer dere mister pga sykdom. Dette beklager vi, og ber om forståelse for at vi kan komme til å tape mye penger om vi skal fortsette med dette tilbudet.

Så langt ser det ut til at restriksjonene har fungert, antall smittede og innlagte på sykehus i Norge er mye lavere enn andre land. Men det har vist seg å snu fort når samfunnet åpner opp igjen. Heldigvis har restriksjonene gitt oss kontroll på smitteøkningen etter vinteren, nå må vi bare stå på for å unngå at det blusser opp igjen. Håper dere alle er strenge med smittevernet hjemme og andre steder også, slik at vi kanskje kan få drive normalt igjen til høsten,

Hilsen Tone, John-Ole, Ann-Helen og Ingrid!