top of page

Mattilsynet har opphevet båndleggelsen fom. 30.12.2021 :)

Alle våre hester har vært uten symptomer siden 1. desember, og vi har fullført desinfiseringen iht. kravene for å få opphevet båndleggelsen, så nå er endelig båndleggelsen opphevet :) MEN for å være helt sikre, har vi valgt å holde den røde sonen og desinfisering av kundenes sko før de går ut av sonen, frem til 12. januar 2022. Vi har lagt ut et sammendrag på siden "Diverse info", i håp om at vår erfaring med kverke fra Irland, kan hjelpe de neste som er så uheldig og få kverke til sin stall.

STALLEN VÅR ER BÅNDLAGT PGA. KVERKE.

Det betyr at våre hester og deres utstyr o.l., ikke får forlate gården, før alle våre ponnier og hester er helt frisk, pluss 30 dager. Vi har lov til å ha rideleir, ridetimer og rideskole med restriksjoner, se lengre ned. Vi har også lov til å ri på tur, men da på et tidspunkt eller på steder der vi ikke regner med å møte på andre hester. 

BÅNDLEGGELSEN GJELDER IKKE PRIVAT STALLEN OG FJØSEN! Lilleng Gård er slik bygd at det er mulig å dele områdene til de 3 forskjellige stallene, på en slik måte at Mattilsynet godtok at båndleggelsen kun omfatter vår stall.

Restriksjoner for våre elever:

- Foreldre og andre får ikke være med elevene til stallen, de må holde seg utenfor "rød sone".

- Alle som rir hos oss MÅ huske at alt av klær og utstyr må vaskes på 60 grader, eller desinfiseres, eller fryses i minst 3 døgn, FØR de går til en annen stall. Anbefaler at dere sier ifra til den andre stallen, før dere kommer dit, om at dere har vert hos oss, slik at eier av den/de andre hestene selv kan bestemme om dere får kommer til dem.

- Det er veldig viktig at dere forholder dere til infoen om hvor dere har lov til å gå! Gården er nå delt opp i 2 soner, en hvor vi får bevege oss, og en der de private og barnehagens esler og ponni får bevege seg. Se vedlagt kart!

Heldigvis ser det ut til at vår raske reaksjon, og våre tiltak, har hindret videre smitte fra Luke til de andre, men vi kan fremdeles ikke være sikker.

Vi visiterer alle våre hester og Luke hver morgen, for å følge med på om noen har tegn på å være smittet, og den første måneden var det kun noen få av våre ponnier som hadde litt hvitt snørr, ellers ingen feber eller andre symptomer. Det har gått både lett forkjølelse og halsbetennelse i hestemiljøet i hele Østfold siden i sommer. Vi regnet derfor med dette var en forkjølelse, men Mattilsynet ville heldigvis ikke la oss åpne helt igjen før tidligst 30 dager etter at de er helt friske igjen. Dette fordi kverke kan ha lette forløp også, så det er ingen garanti for at de ikke er smittet.

 

Så i starten av oktober, kom de første tilfellene av vondt i halsen, høy feber, og hovne lymfeknuter. Det rare er at symptomene er forskjellige fra hest til hest. Lloyd fikk 3 lymfeknuter i underkjeven, lett feber, og litt vondt i halsen. Behandling med Penovet i 5 dager hjalp ikke. Peppe og Arcelino fikk høyere feber og veldig vondt i halsen i over en uke med mye hosting spesielt når de skulle spise, men ingen hovne lymfeknuter som vi kunne kjenne. Peppe fikk da behandling med Penovet i 5 dager uten at det hjalp. Men behandling med Norodine ser ut til å hjelpe. Riim og Bonita fikk høy feber og diarè, hvor kun Riim utviklet det videre til vondt i halsen. Norodine ser ut til å virke på Riim, Bonita ble frisk selv etter 2 døgn. Lloyd sin ene kul som var flat, fortsatte å vokse, samt Hazel fikk samme flate kul som Lloyd hadde igjen, Hazel sin gikk det hull på, hun har ingen andre symptomer. Lloyd er så gammel, at vi satte han på behandling med Norodine da han også startet å hoste da kulen vokste. Hazel ser ut til å bli frisk selv. Nå er det Balder som har hatt høy feber og gult snørr i et nesebor i 4 døgn, satt på Norodine, og det ser ut til å hjelpe. Han, Leo og Champion har ikke hatt vondt i halsen eller kuler som dukker opp, kun høy feber og litt snørring. Vi har tatt test av Peppe, Champion og Leo, uten å få svar på hva det er de har blitt smittet av. Nå har vi sendt inn nye prøver av Balder, Hazel og Luke.

Dere finner mer info om kverke her: https://www.mattilsynet.no/.../dyre.../dyresykdommer/kverke/

Smittevern - Kverke 001.jpg

Vår måte å takle korona "dugnaden" på:

Pga. korona viruset og Folkehelse instituttet sine retningslinjer, måtte vi stenge for all aktivitet fom. 12. mars 2020. Siden viruset er helt nytt, og forskerne ikke blir enige om hvordan det fungerer, valgte vi å åpne gradvis. Først da fhi mente at det var ok å åpne igjen, planla vi åpningen i 4 faser.

 

Fase 1: var å åpne rideskolen delvis mandag 20. april, for de elevene som klarte å stramme salgjord, stille stigbøyler og ri selv. De ble da fordelt på grupper med maks 4 deltagere iht. fhi sine restriksjoner.

 

Fase 2 A: startet da fhi kom med nye retningslinjer, da åpnet vi resten av rideskolen for de elevene som har foreldre eller andre familie medlemmer som kunne hjelpe dem. Nå ble kursene satt sammen igjen til slik de var før korona kom. Det er, forståelig nok, ikke alle som kan starte pga. at de eller familiemedlemmer er i risiko gruppen. De elevene mister ikke plassen sin i rideskolen nå, vi holder plassene ledig frem til uke 34. Samtidig åpnet vi lørdagstimene for de som går på rideskolen, og de som hadde klippekort før korona viruset kom.

Fase 2 B: nå åpnet vi også lørdagstimene for andre elever, men vi prøver å holde timene adskilt slik at de faste og de andre ikke rir på samme timer. Alt utstyr og kontaktflater desinfiseres mellom hver time.

Vi trodde at vi måtte forandre på rideleirene også, for ut fra det fhi mente var trygt den 15. mai, måtte vi redusere på antall elever som får overnatte, og vi måtte holde 1 m. avstand hele leiren. Heldigvis kom det nye restriksjoner 15. juni, så vi slapp å servere frokost og lunsj i ridehuset, og elevene slapp å tenke på avstand :) Vi ba alle fylle ut et egenmeldings skjema, for å ha oversikt over hvem som kan utgjøre en smittefare. I tillegg desinfiserer vi alle kontaktflater i huset etter lunsj og etter at alle har lagt seg om kvelden, og vi har skrevet dagbok for hver leir for å ha oversikt over om noen har hatt symptomer på korona mens de var her. De som hadde allergi, hadde med seg lege erklæring på det.

Fase 3: er å åpne lørdagene for alle som ønsker å ha ridetimer lørdager. Om ikke smitte faren øker i samfunnet de neste ukene, kan alle få mulighet til å delta på ridetimer fom. 30. mai 2020.

Fase 4: gjelder fom. uke 34, 2020. Nå håper vi at vi har så gode rutiner, og at smittefaren holder seg så lav, at vi kan åpne helt igjen. Dessverre gjelder fremdeles 1 m. regelen, så vi kan ikke hjelpe de som trenger tett oppfølging. Så de minste på ha med en egen hjelper når de rir.

 

Uke 1 og 2 i 2021 måtte vi stenge igjen, da smitten var forventet å øke betraktelig etter juleferien! Vi fikk åpne igjen uke 3, men vi valgte å ikke åpne lørdagstimene for de som ikke er faste elever hos oss. Dette for å ha en best mulig kontroll på ev. smitte som kan komme. Vi vil ikke åpne for alle igjen, før smitten er så lav at samfunnet i Fredrikstad kommune åpner helt igjen.

16. mars - 25. april 2021, ble restriksjonene strengere igjen pga ny smitteøkning av det britiske-, afrikanske- og brasilianske muterte viruset. Vi får i denne perioden kun lov til å gi de under 20 år, og kun de som bor i Fredrikstad Kommune, mulighet til å ri hos oss om vi holder all aktivitet utendørs. Påskeleiren ble derfor byttet ut med dagkurs, og vanlige ridetimer på kveldstid. Rideskolen arrangeres i denne perioden uten stell, samme med lørdagstimene. Vi steller nå hestene og leverer de ferdig påsalet til eleven utenfor stallen. Alle timene avsluttes også ved stallen. Vi anbefaler 3 meter avstand mellom alle, unntatt de som er egen kohort.

28. mai 2021, var smitten endelig så lav at vi fikk åpne for alle igjen :) I Fredrikstad ligger smitten nå stabilt på 1 - 2 smittede pr. dag. Våre regler er fra nå:

 • Alle fra 12 år og oppover må bruke munnbind i stallen, selv om det nå ikke er påbudt ellers i samfunnet.

 • Vi har ikke lov til å ha nærkontakt til dere når dere er på kurset, minst 1 m regelen fra Helsedirektoratet gjelder oss instruktører fremdeles.

 • Med det nye viruset, bør vi holde større avstand. Dere som klarer å stelle og sale på selv, får stelle selv. Men må kun bevege dere i den boksen hesten står i, ikke gå bort til de andre. De som ikke klarer å stelle selv, skal ha med foreldre eller andre som kan hjelpe. VOKSNE FÅR NÅ KOMME INN I STALLEN

 • Ingen får ha hestene på stallgangen med mindre det er helt nødvendig (Beauty og Tj).

 • Trenger dere hjelp med å stille stigbøyler, stramme salgjord, bli leid o.l. på ridebanen, må deres foreldre eller andre som er med dere, hjelpe dere inne på banen.

 • Alle må være friske, også de du bor sammen med! Du kan ha med smitte selv om du ikke har symptomer...

 • Dere må møte med rene klær og utstyr.

 • Ber om at dere tar antibakk på hendene når dere kommer, det står utenfor stallens inngang. Før dere reiser hjem igjen, bør dere vaske hendene før dere tar på antibakk, da antibakken ikke virker godt nok om dere er skitne på hendene.

 • Instruktøren legger alt utstyr klart på utsiden av boksene, og når timene er ferdig, legger dere alt utstyr utenfor boksene slik at instruktøren kan desinfisere og henge det på plass. Dere skal ikke gå inn på salrommet, unntak er forryttere som har egne skap der.

 • Hesten kan også være en smittespreder, så anbefaler at dere ikke tar på hestene mer enn nødvendig (ikke klemme på de o.l., men klappe de for å belønne er lov).

 • I ridehuset/banen må dere også hele tiden holde minst 3 meters avstand til hverandre og instruktøren.

 • Må dere bruke toalettet, så er det kun det som er i ridehuset som er tilgjengelig for dere. Privat stallen er stengt for alle andre enn de som har hest der. Husk da å vaske hendene godt etterpå, og ta gjerne klorin på de kontaktflatene du har vert borti på toalettet.

 • Foreldre og andre som MÅ være med dere, får nå være i ridehuset eller ved utebanen, om de er helt friske, men MAKS 1 person pr. elev. Ber om at de ikke tar på steder de ikke har behov for å ta på, og at de holder avstand til hverandre.

 • Vi som jobber i stallen, desinfiserer alle kontaktflater hver kveld når kveldsforingen er ferdig.

Pga korona viruset, må vi dessverre gå bort ifra tilbudet om å la dere ta igjen timer dere mister pga sykdom. Dette beklager vi, og ber om forståelse for at vi kan komme til å tape mye penger om vi skal fortsette med dette tilbudet.

Så langt ser det ut til at restriksjonene har fungert, antall smittede og innlagte på sykehus i Norge er mye lavere enn andre land. Men det har vist seg å snu fort når samfunnet åpner opp igjen. Heldigvis har restriksjonene gitt oss kontroll på smitteøkningen etter vinteren, nå må vi bare stå på for å unngå at det blusser opp igjen. Håper dere alle er strenge med smittevernet hjemme og andre steder også, slik at vi kanskje kan få drive normalt igjen til høsten,

Hilsen Tone, John-Ole, Ann-Helen og Ingrid!

bottom of page